İçeriğe geç
Ana sayfa » Kişiler » Aristo : Felsefenin Babasından Sözler

Aristo : Felsefenin Babasından Sözler

Aristo

Aristo Sözleri : Antik Yunan filozoflarından Aristo’ nun dünya, insan, hayat, demokrasi kısaca insana dair yüzyıllar öncesinden gelen ve hala geçerliliğini koruyan sözleri.

Zamanın bir parçası var olmuştur, artık yoktur; öteki parçası ise olacaktır, henüz yoktur. Aristoteles

Zayıf, daima adalet ve eşitlik ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir. Aristoteles

Yunusun havadaki sesi, ünlü harfleri ve onların kombinasyonlarını telaffuz edip, ünsüzleri edemeyen insanlarınkini andırır. Aristoteles

Yüce zihinli insan, insanların ne düşüneceğinden çok, gerçeğe aldırış etmeli. Aristoteles

Yapmadan önce öğrenmiş olmamız gerekenleri onu yaparken öğreniriz. Aristoteles

Yalnızlık vahşi hayvanlara yada Tanrıya mahsustur Aristoteles

Yüreklilik güçle birleşince büsbütün artar. Aristoteles

Yetinmesini bilenler mutludur. Aristoteles

Yaratılış bakımından bütün kişiler öğrenmek isteği içindedirler. Aristoteles

Yalnız erdemi bilmek yetmez, ona sahip olmak, onu yapmak da gerekir. Aristoteles

Utanç gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır. Aristoteles

Umut insanı uyandıran bir rüyadır. Aristoteles

Tüm insanlar, doğaları gereği bilmeyi arzular. Aristoteles

Tanrılar da şakalara bayılır. Aristoteles

Tek istikrarlı devlet, tüm insanların yasa önünde eşit olduğu devlettir. Aristoteles

Şiir tarihten daha iyi ve felsefeldir. Şiir evrensel olanı; tarih bir konuyla ilgili olanı açıklar. Aristoteles

Şiir, daha felsefidir ve ciddiye alınmayı tarihten daha çok hak eder. Aristoteles

Sanatın amacı, varlıkların dış görünümlerini değil, onların içsel önemlerini temsil etmektedir. Aristoteles

Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek.Sevmek zevktir ama yalnız sevilmenin hiçbir zevki yoktur. Aristoteles

Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır. Aristoteles

Ruhun güzelliği bedenin güzelliği kadar çabuk görünmez. Aristoteles

Pisagoryenler dünyayı ve üstündeki her şeyi, üç sayısının belirlediğini söyler. Aristoteles

Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir. Aristoteles

Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki ayrılık, ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır. Aristoteles

Mizahın sırrı şaşırtmasıdır. Aristoteles

Tek mantık düşünebilmekse; evet, akıllıyız. Aristoteles

Mutluluğun özü, bizdeki tam bilgi ve ruh doğruluğudur Aristoteles

Mutlu olmak kendi kendine yeter olmak demektir. Aristoteles

Kimse, korktuğu adamı sevmez. Aristoteles

Kimilerinin gerçekten özgür olabilmesi için ötekilerin köle olması gerekir. Aristoteles

Kimi ister, kimi verir; doğa ile insan bir bütündür. Aristoteles

Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir. Aristoteles

Kalite bir yasa değil bir alışkanlıktır. Aristoteles

İnsan ve hayvan arasındaki tek fark düşünmektir düşünebilene. Aristoteles

İnsanın içinde olanlar dışında anlam buluyor. Aristoteles

İnsanlar bir açıdan iyi pek çok açıdan kötüdür. Aristoteles

İnsan, doğası gereği siyasi hayvandır. Aristoteles

İsteklerini tutsak al, vicdanına tutsak ol. Aristoteles

İnsan politik bir hayvandır. Aristoteles

İyi rejimler arasında demokrasi en kötüsüdür, ancak kötülerin en iyisidir. Aristoteles

İşler, iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar. Yapılışlarındaki maksada göre şerefli veya şerefsiz olurlar. Aristoteles

İradene hakim fakat vicdanına esir ol. Aristoteles

İnsan düşünen bir hayvandır. Aristoteles

İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme. Aristoteles

İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe. Aristoteles

İnsanoğullarının yönetimi sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır. Aristoteles

İnsanları iyi yapan yasalardır. Aristoteles

İnsanlar arzularına son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtalara da son olmamasını isterler. Aristoteles

Bilim tümeli, tarih tikeli, sanat olanaklı olanı bildirir. Aristoteles

Hükümetlerin alınyazılarını belirleyenler, her zaman silah taşıyanlardır. Aristoteles

Her kişi öfkelenir, bu çok kolaydır; ancak tam istenilen kişiye, tam ölçüsünde, tam zamanında, tam yerinde, tam yöntemince öfkelenmek, ne herkesin yetkinliğindedir, ne de kolaydır. Aristoteles

Hayatı bir şölen sofrası gibi bırakmalı, ne susuz ne de sarhoş olarak. Aristoteles

Hiçbir dahi, biraz çılgınlık karışımından yoksun olamaz. Aristoteles

Hiç kimse rastlantıyla ya da onun aracılığıyla doğru ve akıllı olmaz. Aristoteles

Her devinim, ne denli hızlıysa o denli devinimdir Aristoteles

Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır. Aristoteles

Her alanda konunun doğal yapısı izin verdiği ölçüde kesinlik aramak, eğitim görmüş kişinin özelliğidir. Aristoteles

Herkes en fazla kendi çıkarını, en az başkalarının çıkarını düşünür. Aristoteles

Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan bir ruhtur. Aristoteles

Flüt, iyi ahlaki etki yaratan bir enstürman değildir. Fazla heyecan verir. Aristoteles

Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır. Aristoteles

Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşisi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır. Aristoteles

En büyük suçlar yokluktan değil çokluktan doğar. Kimse başını sokacak yer bulabilmek için zorba olmaz. Aristoteles

Eflatun’u severim ama gerçeği daha çok severim. Aristoteles

Eğitim görmüş aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önce açık olmasıdır. Aristoteles

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır. Aristoteles

En üstün şey metefor ustası olabilmektir; başkalarından öğrenilemeyecek tek şey budur.İyi metefor, benzeşmeyenler arasındaki benzerliğe karşı sezgisel bir algı gerektirdiğinden, aynı zamanda dehanın da göstergesidir. Aristoteles

En büyük suçlar, gerekli olanı değil de fazla olanı elde etmek için işlenir. Aristoteles

Erdem bilincine sahip olmak yeterli değildir. Erdeme erişmek için ya da iyi insan olmak için çaba göstermeliyiz. Aristoteles

Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur. Aristoteles

Dost kara günde belli olur. Aristoteles

Dostlar! Dost yoktur! Aristoteles

Dost; kişinin ikinci benliğidir. Aristoteles

Devlet birçok kişi tarafından yönetilirse bu ona, tıpkı giderleri toplulukça kaynaklanan şölenin tek kişinin hazırlayacağı bir şölenden daha üstün olması gibi bir üstünlük sağlar. Onun içindir ki çoğunluk, birçok durumda, her kim olursa olsun tek bir kişiden daha iyi bir yargıçtır. Ayrıca çokluk daha güç bozulur ya da kıstırılır. Kötü bir anında olan ya da konuya ilişkin çok güçlü duyguları bulunan bir kişinin yargısı ister istemez çarpık olacaktır. Öte yandan, bir kitlenin yargıda bulunması durumunda, kitleyi oluşturan her kişinin aynı anda duygulara kapılmasını ve yargısını çarpıtmadan ayarlamak güçtür. Aristoteles

Demokrasi despotizmin en ileri şeklidir. Aristoteles

Dünya bir hücredir seni yalnızlığa iten fakat seni düşündürüp olgunlaştıran ortam da olabilir. Aristoteles

Devlet adamıyla devlet, kralla uyrukları, aile reisiyle ev halkı, efendiyle köleleri arasındaki ilişkilerin hep aynı olduğunu sanmak yanlıştır. Aralarında yalnızca büyüklük değil, nitelik farkı da vardır. Aristoteles

Demokratik devletin temeli özgürlüktür. Aristoteles

Çok süslenenlere bakın; hepsi de gizlenmek istiyordur. Aristoteles

Çünkü doğaya güvenilir, paraya değil. Aristoteles

Cesaret kuvvetle birleşince birazcık artar. Aristoteles

Bütün insanların düşünecegi bir aklı vardır ve kullanmasını bilmek gerekir. Aristoteles

Bütün insanlar doğaları gereği bilmek isterler. Aristoteles

Bilgi doğuştan akılda yoktur, ama akıl bilgiyi üretecek kapasitededir. Aristoteles

Bilge kişi zevk aramaz, kaygı ve acılardan uzak durur. Aristoteles

Bir çok kişinin yaşamı, isteklerini doyurma yollarını aramakla geçer. Aristoteles

Bir ‘dost’ kimdir? Iki vücutta bulunan tek bir ruhtur. Aristoteles

Bütün; başı, ortası ve bir sonu olandır. Aristoteles

Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir. Aristoteles

Aynı fikirler bu dünyada bir değil, iki değil, sayısız defa boy gösterirler. Aristoteles

Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanın hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer. Aristoteles

Arzu; bir şeyi istemek veya söylemektir. Aristoteles

Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. Aristoteles

Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Ama doğruyu yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmak ise bu yüzden zordur. Aristoteles

Umut, uyanık adamın rüyasıdır. Aristoteles

Tek bir kırlangıç ile yaz gelmez, ne de bir tek güneşli günle; ne tek bir gün, ne de tek bir kısa an insanı mutlu ve kutlu yapmaz. Aristoteles

Sürekli yaptığımız şey neyse, biz o’yuz. O halde, mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır. Aristoteles

Sıradan insanlar gibi konuş, bilge adamlar gibi düşün; böylelikle herkes seni anlasın. Aristoteles

Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür. Aristoteles

Mevkilerini para ile satın alan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler. Aristoteles

Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söyleyeceği her şeyi düşünerek söyler. Aristoteles

İyi iki anlama gelir: Birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır. Aristoteles

İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür. Aristoteles

Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür. Aristoteles

Bir şeyi yapma gücümüzde saklı olan, bir şeyi yapmama gücümüzde saklıdır. Aristoteles

Alçak olan kimse düşmekten korkmaz. Aristoteles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.