İçeriğe geç
Ana sayfa » Deyimler » I Harfi ile Başlayan Deyimler ve Kısa Anlamları

I Harfi ile Başlayan Deyimler ve Kısa Anlamları

I Harfi ile Başlayan Deyimler ve Kısa Anlamları

(bir durum, düşüncenin) ışığı altında : ?bir durum veya düşüncenin konuyu aydınlatmasından yararlanarak, onu göz önünde tutarak? anlamında kullanılan bir söz.

(bir yeri) ırgat pazarına döndürmek : karışık ve dağınık bir duruma getirmek.

ıcığını cıcığını çıkarmak : incelenmemiş, elden geçirilmemiş hiçbir yerini bırakmamak, en küçük ayrıntısına kadar incelemek, didik didik etmek. Örnek Kullanım : ?Allah’ın bildiğini kuldan ne saklamalı, ilk önce aklımdan bazı çirkin şüpheler geçer gibi olmuştu. Hastanenin ıcığını cıcığını çıkar

ıcığını cıcığını sormak : bir kimsenin soyunu sopunu, huyunu suyunu iyice öğrenmek için araştırmak.

ığrıp çekmek : balık yakalamak için atılmış ığrıbı yukarı çıkarmak.

ığrıp çevirmek : yalan dolanla bir şeyden yararlanmak. Örnek Kullanım : ?Birinci Dünya Harbi’nde oldukça önemli ığrıp çevirenler olmuştu.? -H. R. Gürpınar.

ıkınıp sıkınmak : tkz. bir iş yapabilmek için kendini çok zorlamak. Örnek Kullanım : Ikınıp sıkındı, bir cevap bulup veremedi.

ısıtıp ısıtıp önüne koymak : daha önce geçmiş bir olayı, bir işi, ileri sürülmüş bir düşünceyi sık sık tekrarlamak.

ıska geçilmek : gözden kaçırılmak, atlanmak, değeri ve önemi anlaşılmamak. Örnek Kullanım : ?Bu kadar güzel, bu kadar büyük bir şehir nasıl ıska geçilir diye içerliyordum.? -B. R. Eyuboğlu.

ıska geçmek : 1) hedefe rast getirememek 2) üzerinde durmamak, önem vermemek, atlamak. Örnek Kullanım : ?Bedenleriyle ilgili gerçekleri ıska geçerler.? -S. Birsel.

ıskartaya çıkarmak (ayırmak) : değersiz bularak bir yana atmak, işe yaramadığı için ayırıp bir yana koymak. Örnek Kullanım : ?Sekiz balya tütününden bir ya da iki balyasını ıskartaya ayırabileceklerini aklından geçirmeye başladı eksperlerin.? -N. Cumalı. ?Orada, kim bilir neden ve nasıl, işe yara

ıslah etmek : 1) iyi bir duruma getirmek, iyileştirmek, düzeltmek. Örnek Kullanım : ?Sanat yalnız insanları ıslah etmeye yarar bir vasıtadır.? -Y. K. Beyatlı. 2) yola getirmek. Örnek Kullanım : ?Nerede o, meclis kürsülerinden ‘mahkûmu ıslah ediyoruz’ diye bangır bangır bağıran adliye vekill

ıslık çalmak : ?ıslık? sesi çıkarmak. Örnek Kullanım : ?Laf atmalar, ıslık çalmalar, kavgaya tutuşmalar gün boyu sürüp gitti.? -L. Tekin.

ıspazmoza tutulmak : aşırı derecede titremeye başlamak. Örnek Kullanım : ?Ben durup dururken ıspazmoza tutulmuş gibi titredikten sonra…? -B. Felek.

ısrar etmek : 1) bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek. Örnek Kullanım : ?Siz benim usule bakın diye ısrar ediyordu.? -Ç. Altan. 2) çok istemek.

ısrarlı olmak : düşüncesinde, kararında direnmek.

ıssız kalmak : ıssızlaşmak, tenhalaşmak. Örnek Kullanım : ?Yavru gitmiş, ıssız kalmış otağı.? -Bayburtlu Zihni.

ıssızlık çökmek : ıssız, tenha duruma gelmek, tenhalaşmak.

ıstılah paralamak : ağdalı, hiç kimsenin anlamadığı bir biçimde konuşmak.

ışık almak : güneş ışığından yararlanır durumda olmak.

ışık tutmak : 1) bir yeri ışıkla aydınlatmak. Örnek Kullanım : ?Biraz evvel bize ışık tutan sakallı adam bu hareketime dikkat etmişti.? -R. N. Güntekin. 2) düşüncesiyle kılavuzluk etmek, konuyu aydınlatıcı düşünceler söylemek, tutacağı yolu göstermek. Örnek Kullanım : ?Gökalp, bu odada her

ışıl ışıl yanmak : parlamak. Örnek Kullanım : ?Gözleri ışıl ışıl yanan bir kara kedi gibi pusudaydı.? -K. Korcan.

ızdırap çekmek : ağrı ve acı içinde kıvranmak, aşırı derecede üzülmek.

“I Harfi ile Başlayan Deyimler ve Kısa Anlamları” hakkında 6 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.