İçeriğe geç
Ana sayfa » Kişiler » Kanuni Sultan Süleyman Sözleri

Kanuni Sultan Süleyman Sözleri

Kanuni Sultan Süleyman Sözleri

Kanuni Sultan Süleyman Sözleri : Cihan padişahının sözleri.

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,
Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi.
Saltanat dedikleri bir cihân kavgasıdır,
Olmaya baht-ü saadet dünyada vahdet gibi. Kanuni Sultan Süleyman

Sanatkarlar, sizler her biriniz benim için tıpkı bir yeniçeri gibisiniz. Onların kılıcı sizin ise kaleminiz bize güç üstüne güç katacaktır. Kanuni Sultan Süleyman

Kılıcımızın gölgesi durdukça düşmanlar elbetteki bizden korkacaklardır. Kanuni Sultan Süleyman

Dünyanın efendisi ben değil, reayadır ki, ziraat ve çiftçilik emrinde huzur ve rahatı terk ile iktisap ettikleri nimetle bizleri yaşatırlar. Kanuni Sultan Süleyman

Ey Fransa Kralı Fransuva! Sefir-i Kebirimden aldığım mazhara göre haberim oldu ki, memleketinde dans namında Ala Mele-İnnas Fuhşiyyat ve Lubiyat yapıyormuşsun. İş bu Name-i Humayunumun eline vusulünden itibaren bu rezalete son vermediğin takdirde, Ordu-yu Humayunumla gelip seni kahretmeye muktedir olurum. Kanuni Sultan Süleyman

Hayreddin! Seni Fransızlara yardım etmek ve İspanya üzerine yüklenmek üzere başkomutan yapıyorum. Bu seferki vazifen çok ağırdır. Çünkü Fransızlardan başka Akdeniz’de kimlerin donanması varsa, onlara meydan okuyacaksın. Kapıkulundan gerekli sayıda tüfekçiden başka, sana istediğin kuvvetleri de vereceğim. Kanuni Sultan Süleyman

Bir zafer daha umuyorum. Hatta zaferi kendime vaad ediyorum.{{kaynak belirt Kanuni Sultan Süleyman

Hiçbir şeyi ben yaptım deme. Ele geçirdiğin tüm kaleler, kazandığın tüm başarılar Allah’ın bir lütfudur. Kanuni Sultan Süleyman

Onlar (Fatih Sultan Mehmed ve devlet erkanı) İstanbul’u fetheylemek gibi büyük bir erdeme ulaştılar. Onları kendimizle bir tutamayız. Kanuni Sultan Süleyman

İçime kibir girdi. (Mohaç Savaşı sonrası söylediği rivayet olunur) Kanuni Sultan Süleyman

Kafirin tedbiri bizi yolumuzdan çeviremez. Rodos illa alınacaktır. Yiğitlik bu mudur? Niçin gayret göstermezsiniz? Rodos şiddetli topçu ateşi ve hücumlarımız karşısında hala ayakta sallanıyor da neden bir türlü düşmüyor? Kanuni Sultan Süleyman

Bu, harp demektir! Biz hakareti sineye çekecek kudretsizlerden, tabansızlardan değiliz. Tez zafer hazırlıkları tamamlansın. Belgrad Kapısı’nı kırmaya andımız vardır. Kanuni Sultan Süleyman

Bu ne güzellik, bu ne yüz, bu ne kokudur? Aklım saçının kokusuyla doludur, Muhibbi (Kanuni) ansızın divane oldu, bu ne aşk, bu ne dert, bu ne huydur? (Hürrem Sultan’a atıf şiirlerinden biri) Kanuni Sultan Süleyman

Dostum; ben gönlümü senden yana yolladım, onun bir daha benden yana gelmesi mümkün değil. Kanuni Sultan Süleyman

Denizde savaşmadan, karada fetih olmaz. Kanuni Sultan Süleyman

Altın ver, altın ver ki görsünler hazinenin kudretini. Kanuni Sultan Süleyman

Bre Hasancan, devletin işi görmezden gelmek değildir. Elbet zulmedenler saptanıp cezasını çekecektir. Kanuni Sultan Süleyman

Halk içinde devlet kadar itibarlı bir başka şey yoktur ama, dünyada bir nefeslik sıhhat gibi saadet ve zenginlik olmaz. Kanuni Sultan Süleyman

Mevkiler önce Allah’a sonra Devlet-i Aliyye’ye karşı sorumluluktur. Kanuni Sultan Süleyman

Bir sapkın Divanımıza gelir ve Peygamberimiz Hazretlerinin yüksek şânına gölge düşürür, saçma sapan konuşmaya cüret eder ve saçmaladığı delillerle isbat edilip susturulamaz, çıkar gider. Buna sebep nedir? Kanuni Sultan Süleyman

İnançlı tebaamıza yönelik süregiden soygunlar ve devletimize yönelik hakaretleriniz, bize Rodos adasını ve kalesini teslim etmenizi istemekten başka çare bırakmıyor. Eğer buna uyarsanız yedi kat göğü ve yeri yaratan Allah, altı ve yirmi bin peygamber ve göklerden gelen Hazreti Muhammed ve dört halife adına yemin ederiz ki; adadan serbestçe göçmenize müsaade edilecek ve orada kalmak isteyenlerin kılına zarar gelmeyecektir. Lakin emirlerimize derhal itimat gösterilmezse, hepiniz korkunç kılıcımızla paramparça edileceksiniz ve Rodos’un kuleleri, kalesi ve surları yer ile yeksan edilecek. Ne seni, ne de erlerini aklımdan çıkarmadığımdan kuşkunuz olmasın. Kanuni Sultan Süleyman

Devlet adalet üzerine inşa edilir. Kanuni Sultan Süleyman

Bre Hayrettin bir kulun ömrüne bu kadar az zamanda bu kadar çok fütuhat düşmez. Siz in misiniz yoksa cin misiniz? Bana ister manzum ister mensur bir eser yaz ben de haine-i amiremde saklayayım ki bizden sonra gelecek nesillere ibret ve ders olsun. Kanuni Sultan Süleyman

Ben ölünce bir elimi tabutumun dışına atın. İnsanlar görsünler ki padişah olan Süleyman bu dünyadan eli boş gitmiştir. Kanuni Sultan Süleyman

Güç ve yiğitliğin leoparı, cesaret ormanının kaplanı, iman gücüyle dolu bir yiğit, topraklarımızı geri alan aslan, tüm güçlerin okyanusunun paha biçilemez incisi, inancın savunucusu, vezir-i azamım, beylerbeyim İbrahim Paşa. Kanuni Sultan Süleyman

Dünya ne kadar küçük.. (haritayı ikiye bölerek) Biz Doğu tarafını elimizde tutacağız. Kanuni Sultan Süleyman

Hakimiyet altınla, mücevherle olmaz. Ancak kılıçla olur. Kılıç hakkı olarak kazanılmış bir diyar da yine ancak kılıç ile muhafaza olunur. Kanuni Sultan Süleyman

Adalet ile hükmedersen her günün ibadet sayılır. Kanuni Sultan Süleyman

Komutan olmak iki kefeli terazidir. Bir kefesi cennet, bir kefesi cehennemdir. Kanuni Sultan Süleyman

Dünya kimseye payidar değildir. Kanuni Sultan Süleyman

Dünya bir hayaldir. Kanuni Sultan Süleyman

Kılıcın yapamadığını adalet yapar. Kanuni Sultan Süleyman

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.