İçeriğe geç
Ana sayfa » Kişiler » Marcus Tullius Cicero Sözleri

Marcus Tullius Cicero Sözleri

Marcus Tullius Cicero Sözleri

Marcus Tullius Cicero Sözleri

İyi bir dost ikinci bir ben dir. Marcus Tullius Cicero

İnsana: “”Kendini bil!”” denilmesi, yalnız gururunu kırmak için değil, değerini de bildirmek içindir. Marcus Tullius Cicero

Birçok insan savaştaki başarıların, barıştaki başarılardan daha önemli olduğunu düşünür ancak bu düşüncenin kırpılması gerekir. Zira birçokları şöhret arzusuyla savaş peşinde koşar. Marcus Tullius Cicero

Sosyal ya da, özel, işle ya da evle ilgili, kendi başına ya da başka birisiyle birlikte hareket ettiğin yaşamın hiçbir kısmı yükümlülüklerden yoksun olamaz; yaşamda ahlaken doğru olan her şey yükümlülüğün yerine getirilmesinden, yanlış olan her şey ise yine yükümlülüğün es geçilmesinden kaynaklanır. Marcus Tullius Cicero

Zorluklar ne denli büyük olursa, zafer de o denli büyüktür. Marcus Tullius Cicero

Zeka tıpkı bir tarla gibi ekilmeye ve bakılmaya muhtaçtır. Marcus Tullius Cicero

Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir. Marcus Tullius Cicero

Yasa, yapılacak ve yapılmayacak olanı buyuran yüce akıldır… O doğanın gücüdür, o ruhtur, bilgenin aklıdır, adaletli olanla olmayanın ölçüsüdür. Marcus Tullius Cicero

Yalnızca kendimiz için doğmadık ve yalnızca kendimiz için yaşamıyoruz, ülkemiz, dostlarımız ve içimizde bir katılım var. Marcus Tullius Cicero

Tarlasını süren kimse, fenalık yapmayı düşünmez. Marcus Tullius Cicero

Şeref ve doğruluk adaletin temelidir.” Orijinali : Justitia fundementum est fides. ” Marcus Tullius Cicero

Son kez söylüyorum: Unutmayın ki imparatorluklar diktikleri çarmıhlarda ancak adaleti sağlayabilirler. Ahlak ve erdem çöktüğünde devleti yönetemezsiniz. Marcus Tullius Cicero

Savaşta yasalar susar. Marcus Tullius Cicero

Sahip olduğundan fazlasını istemeyen insan zengindir. Marcus Tullius Cicero

Roma neden yıkıldı? sorusuna Cicero’nun cevabı: Çok ve güzel konuştuk, fakat bilgisizdik! Marcus Tullius Cicero

Ne kadar çok kanun, o kadar az adalet. Marcus Tullius Cicero

Malını kaybeden bir şeyini kaybeder, namusunu kaybeden birçok şeyini kaybeder, cesaretini kaybeden her şeyini kaybeder. Marcus Tullius Cicero

Mutlak hak mutlak haksızlıktır. Marcus Tullius Cicero

Kötü bir barış her zaman haklı bir savaştan iyidir. Marcus Tullius Cicero

Kitapsız bir oda, ruhsuz bir beden gibidir. Marcus Tullius Cicero

İyi bir dost ikinci bir ben dir. Marcus Tullius Cicero

İşin saçma tarafı, en saçmasını bile filozofun birinin çoktan söylemiş olması. Marcus Tullius Cicero

İnsanın en büyük düşmanı, doğrudan doğruya kendisidir. Marcus Tullius Cicero

İnsana: Kendini bil! denilmesi, yalnız gururunu kırmak için değil, değerini de bildirmek içindir. Marcus Tullius Cicero

İnsan, yaşamının dörtte üçünü yapamayacağı şeyleri istemekle geçirir. Marcus Tullius Cicero

İnsan ne kadar yükselirse, gönlü o kadar alçalmalıdır. Marcus Tullius Cicero

İnsan kendisini kaybetmeden kendisini bulamaz. Marcus Tullius Cicero

İnsan iki şey için doğmuştur; düşünmek ve eyleme geçmek! Marcus Tullius Cicero

İçinde kitap olmayan bir oda ruhsuz bir beden gibidir. Marcus Tullius Cicero

Herkes hata işleyebilir, yalnız ahmaklar hatalarında ısrar eder. Marcus Tullius Cicero

Her şeyin başlangıcı küçüktür. Marcus Tullius Cicero

Her canlı yalnız kendini sever. Marcus Tullius Cicero

Hayat yokuşunu tırmanırken rastladığınız insanlara iyi davranın; inişte yine onlara rastlayacaksınız çünkü. Marcus Tullius Cicero

Geçmiş geçmişte kalmıştır, biz işimize bakalım! Marcus Tullius Cicero

Erkekler şaraba benzer; geçen yıllar kötülerini ekşitir, iyilerini olgunlaştırır. Marcus Tullius Cicero

En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir. Marcus Tullius Cicero

Doğruluk ve sorumluluk sahibi kimse lider olmaya layıktır. Marcus Tullius Cicero

Çalışarak ün kazananların sayısı, doğuştan ünlü olanlardan daha fazladır. Marcus Tullius Cicero

Cumhuriyet, ”[res publica]”, halkın işidir ”[populi res]”; halk, herhangi bir şekilde bağlantılı tüm insan gruplarını değil, ancak hukuk ve haklar konusunda ortak bir anlaşmaya varmış, karşılıklı menfaatlere katılmaya istekli birçok insanın bir araya gelmesidir. Marcus Tullius Cicero

Büyük bir yeteneğin kanıtı, duyulardan aklı anımsamak ve düşünceleri alışkanlıklardan ayırmaktır. Marcus Tullius Cicero

Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur. Marcus Tullius Cicero

Bir yerde yaşam varsa orada umut da vardır. Marcus Tullius Cicero

Bir canlı, doğduğu andan başlayarak, kendi kendine düzen verir ve kendini korumaya, doğasını ve bu doğayı koruyabilecek her şeyi sevmeye bir eğilimi vardır, kendini yıkımdan ve yıkımına yola açacak olan her şeyden uzak tutar. Ve Stoalılar bunu şöyle kanıtlar: hazzı ya da acıyı tatmadan önce yavrular, kendileri için yararlı olanı arayıp, zararlı olandan kaçarlar, doğalarına bağlı olmayıp, yıkımdan çekinmeselerdi böyle olmayacaktı. Öte yandan, kendilerine ilişkin bilince sahip olmasalardı, herhangi bir arzuları olmazdı. Buradan çıkarılması gereken sonuç, kendini sevmenin bir ilke olduğudur. Marcus Tullius Cicero

Barış ile kölelik arasında çok büyük fark vardır Barış huzur dolu bir özgürlüktür. Kölelik ise yalnız savaşarak değil ölümü bile göze alarak uzak tutulması gereken her türlü kötülüğün en kötüsüdür. Marcus Tullius Cicero

Amacına ulaşmak için bütün gücünü topla! Marcus Tullius Cicero

Akıl, işletilirse çevikleşir. Marcus Tullius Cicero

Akıl da bir tarla gibi ekilmeye ve bakılmaya ihtiyaç duyar. Marcus Tullius Cicero

Acı tanımamış olmak büyük bir acıdır. Marcus Tullius Cicero

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.