İçeriğe geç
Ana sayfa » Kişiler » Napoléon Bonaparte

Napoléon Bonaparte

Napoléon Bonaparte

İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler. Napoléon Bonaparte

Bana tevili kabil olmayan bir cümle getiriniz, sizi onunla idam edeyim. Napoléon Bonaparte

Savaş da politika gibi, bir dirayet meselesidir. Napoléon Bonaparte

Zafer, iradededir. Napoléon Bonaparte

Zafer ancak ona inananlarındır. Napoléon Bonaparte

Yükselmek ile gülünç düşmek arasında ancak tek bir adım vardır. Napoléon Bonaparte

Yönetim sanatı, görülmesinde yarar bulunmayan şeyleri görmeye dayanır. Napoléon Bonaparte

Yenile yenile yenmesini öğrendim. Napoléon Bonaparte

Yaşayarak öğrenmek, bedeli en yüksek öğrenme biçimidir. Napoléon Bonaparte

Yaşadığım sürece çalışırım, çalışamadığım an ise ölmüş sayılırım. Napoléon Bonaparte

Yapıcı bir tenkit, akıllı insanları güçlendirir. Ahmakları öfkelendirir. Napoléon Bonaparte

Yalnız yıldırım toptan güçlüdür. Napoléon Bonaparte

Vücudu dinlendirmenin en doğru yolu, aklı dinlendirmektir. Napoléon Bonaparte

Vatanını kurtaran insan hiçbir kanunu çiğnemiş sayılmaz. Napoléon Bonaparte

Üstün insan kimsenin yolu üstünde değildir. Napoléon Bonaparte

Üç gazete, beni yüz sancaktan daha çok korkutur. Napoléon Bonaparte

Tek korktuğum düşman doğadır. Napoléon Bonaparte

Tehlikenin içinde bir zevk var. Napoléon Bonaparte

Tarihi kazananlar yazar. Napoléon Bonaparte

Tarih, üzerinde herkesin anlaştığı bir yalandır. Napoléon Bonaparte

Türkler öldürülebilir lakin mağlup edilemezler Napoléon Bonaparte

Talihi olanın horozu da yumurtlar. Napoléon Bonaparte

Taht nedir? Altınla süslenip üstüne kadife örtülmüş bir tahta parçası… Devlet, benim. Napoléon Bonaparte

Siyasi çıkarıma denk düşüyorsa, hiç korkmam, korkaklık edemem. Napoléon Bonaparte

Siyaset kılıcı yener. Napoléon Bonaparte

Sık sık ceza vermeyiniz, ama verdiğiniz zaman ağır ceza veriniz. Napoléon Bonaparte

Seninle aynı fikirde olmadıklarını söyleyenlerden korkma, seninle aynı fikirde olmayıpta bunu söyleyecek cesareti olmayanlardan kork. Napoléon Bonaparte

Savunma halinde olan bir birlik yenilmeye mahkumdur; bu askerlik sanatının bir aksiyonudur. Napoléon Bonaparte

Savaşın bir gününü görseydiniz, bir diğerini görmemek için Tanrı’ya yalvarırdınız. Napoléon Bonaparte

Savaşırken ölenleri kahraman yapan, ölümleri değil; ölümlerinin sebepleridir. Napoléon Bonaparte

Savaşta ahlak olmaz… Napoléon Bonaparte

Savaşarak ölmek kahramanların, intihar etmek korkakların imtiyazıdır. Napoléon Bonaparte

Savaşa ait kitaplar kütüphanemin en güzel eserleridir. Yorgunluğumu gidermeye çalıştığım zamanlarda okuduğum ve bana en çok zevk veren kitaplardır. Napoléon Bonaparte

Politika para yerine insanların ortaya sürüldüğü bir oyundur. Napoléon Bonaparte

Para, para, para…
(Bir savaş yapıp kazanmak için ne gerekir sorusuna verdiği yanıt) Napoléon Bonaparte

Önüne geçilmez harpler daima haklı olan harplerdir. Napoléon Bonaparte

Ölümü düşündüğünüz vakit, çaresiziz demektir. Napoléon Bonaparte

Ölümle sürgüne tek başına gidilir. Napoléon Bonaparte

Ölüm hiçbir şeydir, ama mağlup ve şerefsiz yaşamak her gün ölmektir. Napoléon Bonaparte

Onur, hükümdarlar için, bir ahlak vergisi gibidir. Napoléon Bonaparte

Mümkün olduğu kadar çok düşün, düşündüğünü de hep yap. Napoléon Bonaparte

Mutsuzluk dehanın ebesidir. Napoléon Bonaparte

Mutluluğa asla inanmam. Napoléon Bonaparte

Hz. Muhammed büyük biriydi, korkusuz bir askerdi; az miktar kişiyle Bedir Savaşı’nı kazandı, büyük bir kumandan, kıymetli bir devlet adamı, zaferi doğduğu toprakları canlandırdı, ve Arap çöllerinin ortasında yeni bir millet ve bir güç kurdu. Napoléon Bonaparte

Moral, benim gibi bir adam için hiçbir şey ifade etmez. Napoléon Bonaparte

Milletsiz taht, bir parça kadifeyle örtülmüş dört tahta parçasından başka bir şey değildir. Napoléon Bonaparte

Milletleri kendi arzuları hilafında kurtarmak lazımdır. Napoléon Bonaparte

Mesut olduğum zamanlar insanları anlıyorum sanmıştım. Onları ancak felaket içinde tanımam mukaddermiş. Napoléon Bonaparte

Makam hırsı, insanların başlıca dürtüsüdür. Yükselme ümidi oldukça, herkes liyakatını göstermeye çalışır; fakat bir kere en yüksek dereceye vardıktan sonra da, rahattan başka bir şey düşünülemez. Napoléon Bonaparte

Lider umut dağıtandır. Napoléon Bonaparte

Konuşmalarıyla dalkavukluk yapan insan iftira atmaktan da çekinmez. Napoléon Bonaparte

Kirli çamaşırlar aile içinde yıkanmalıdır. Napoléon Bonaparte

Kendimden başka hiç kimse düşüşümden sorumlu değildir. Ben, kendimin en büyük düşmanı, felaketli kaderimin nedeniyim. Napoléon Bonaparte

Kazandıklarımın hepsini cesaretime ve çalışkanlığıma borçluyum. Napoléon Bonaparte

İyi bir ziraate dayanan maliye asla yıkılmaz. Napoléon Bonaparte

İyi bir asker, her zaman en kötü ihtimalleri düşünmelidir. Napoléon Bonaparte

İnsanlar rakamlar gibidir; ancak durumlarına göre kıymet alırlar. Napoléon Bonaparte

İnsanlar hayalleriyle idare edilirler. Napoléon Bonaparte

İnsanın olgunlaşması için mutlaka acılarla yoğrulması gerekir. Çünkü o hem taş, hem de heykeltraştır. Napoléon Bonaparte

İnsanın kendisinin değil iyi günlerinin dostları vardır. Napoléon Bonaparte

İnsanın evi gönlünün bağlı olduğu yerdir. Napoléon Bonaparte

İnsanın en büyük sanatı zamandır. Napoléon Bonaparte

İnsanın dostu yoktur, saadetin dostu vardır. Napoléon Bonaparte

İnsanı yükselten iki şey vardır: Korku ve merak. Napoléon Bonaparte

İnsanı yaralayan tek şey gerçektir. Napoléon Bonaparte

İnsan üniformasının adamı olur. Napoléon Bonaparte

İnsan sabır ve dayanıklılığı ile vebayı bile yener. Napoléon Bonaparte

İnsan hiçbir zaman nereye gittiğini bilmediği zamanki kadar yükselemez. Napoléon Bonaparte

İnsan, haklarından daha çok, istekleri için savaş verir. Napoléon Bonaparte

İmkansızlık yalnız sersemlerin sözlüğünde bulunan bir kelimedir. Napoléon Bonaparte

İmkansız. Bu sözcük Fransızca değil. Napoléon Bonaparte

İki şey dünyaya hükmeder; biri kılıç, diğeri düşünce. Kılıç, eninde sonunda düşünceye yenilir. Napoléon Bonaparte

İhtilallerde iki çeşit insan vardır: İhtilali yapanlar ve ihtilalden çıkar sağlayanlar. Napoléon Bonaparte

İdare işinde tecrübe her şeydir. Napoléon Bonaparte

Herkesi dinlerim ama kendi doğru bildiğimi yaparım. Napoléon Bonaparte

:(İspanya’yı aldıktan sonra, Sen para için savaşıyorsun biz ise şerefimiz için diyen İspanya Kralına verdiği yanıt) Napoléon Bonaparte

Herkes kendisinde olmayan şey için savaşır. Napoléon Bonaparte

Her zaferden sonra pişmanlık duyulur. Pişmanlık duyulmayan tek zafer cehaleti yenmektir. Napoléon Bonaparte

Her zafer zafer değildir, her yenilgi de yenilgi değildir. Napoléon Bonaparte

Her şeyi konuşabilen insanlar, her şeyin üstünden gelebilir. Napoléon Bonaparte

Her işte başarılı oldum çünkü bunu istiyordum. Hiçbir zaman tereddüt etmedim. Bu da bana diğer insanlara oranla üstünlük sağladı. Napoléon Bonaparte

Hayatın iniş ve çıkışlarından, erkeklerin sıkıntılarını azaltmak için kadınlara büyük işi düşer. Napoléon Bonaparte

Hayata olan bağlılık kesildikçe ölüm gelir. Napoléon Bonaparte

Hayat boyunca başarının sırrı: para, para, para. Napoléon Bonaparte

Harpte büyük bir bozgun daima büyük bir suçlunun varlığına delalet eder. Napoléon Bonaparte

Harp garip bir sanattır; ben altmış harp yaptım! Doğrusunu söylemek lazım gelirse hiçbir şey öğrenmedim ki, daha ilk harbi yaptığım andan itibaren bilmiş olayım. Napoléon Bonaparte

Harp benim elimde anarşinin taban tabana zıddı bir şey olmuştur. Napoléon Bonaparte

Hafızasız baş, bekçisiz kaleye benzer. Napoléon Bonaparte

Güzel bir kadın göze, iyi bir kadın da kalbe hoş görünür. Birincisi pırlanta, ikincisi de hazinedir. Napoléon Bonaparte

Günah çıkarmanın en kestirme yolu intihar etmektir. Zaten intihar da itirafın ta kendisidir. Napoléon Bonaparte

Güç ortaya çıkınca kanunlar zayıflar. Napoléon Bonaparte

Gerektiğinde aslan postundan çıkıp tilki postuna bürünmesini biliyorum. Napoléon Bonaparte

Genel olarak kabullenmek zorunda kaldım. Napoléon Bonaparte

Fırsat çıkmadıkça kabiliyetler pek az işe yarar. Napoléon Bonaparte

Fırsat olmadan yetenek hiçbir şeydir. Napoléon Bonaparte

Felaketlerin üstünde dimdik oturan insan soylu ve cesurdur. Napoléon Bonaparte

Fakirleri, zenginleri öldürmekten alıkoyan dindir. Napoléon Bonaparte

Erdem en ağır topun yanındadır. Napoléon Bonaparte

En tehlikeli danışman onurdur. Napoléon Bonaparte

En tahammül edilmez zorbalık, küçük adamlarınkidir. Napoléon Bonaparte

En korkulacak an zafer anıdır. Napoléon Bonaparte

En kısa yol bilinen yoldur. Napoléon Bonaparte

En iyi lider, en iyi umut taciridir. Napoléon Bonaparte

En iyi asker çarpışmadan ziyade yürümesini bilendir. Napoléon Bonaparte

En büyük tehlike zaferin eşiğinde durur. Napoléon Bonaparte

En büyük suç umutsuzluktur. Napoléon Bonaparte

En büyük general, en az yanlış yapandır. Napoléon Bonaparte

Emir vermek kadar kolay bir şey yoktur. Önemli olan, verilen emrin yerine getirilmesini sağlayabilmektir. Napoléon Bonaparte

Eğer dünya tek bir ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu. Napoléon Bonaparte

Dünyada taklit edilemeyen tek şey cesarettir. Napoléon Bonaparte

Dünya çok acı çekiyor. Ama kötü insanların şiddetinden değil, iyi insanların sessizliğinden. Napoléon Bonaparte

Düşmanınız hata yaparken araya girmeyin. Napoléon Bonaparte

Diplomat iyi giyinmiş bir polis kuvvetidir. Napoléon Bonaparte

Din sıradan insanları sessiz tutmak için mükemmel bir şeydir. Napoléon Bonaparte

Devlet yalnız mahmuzlarla ve çizmelerle yönetilir. Napoléon Bonaparte

Çekingen, ürkek ve korkaklar için her şey imkansızdır, çünkü her şeyi imkansız zannederler. Napoléon Bonaparte

Başarılarım gençliğimdeki hayallerimin ürünüdür. Napoléon Bonaparte

Barış demekle dünyada barış olmaz. Napoléon Bonaparte

Zafer geçici, belirsizlik ebedidir. Napoléon Bonaparte

En güzel savaş, insanın kendi öz varlığı ve tutkularına karşı giriştiği uğraştır. Napoléon Bonaparte

Eeden bir millettir. Napoléon Bonaparte

Zafer; savaşta kovalayan, aşkta ise kaçan erkeğindir. Napoléon Bonaparte

Kadınlar savaş için bize gerekli olandan fazlasını üretebilirler. Napoléon Bonaparte

Düşmanın hata yaparken onu rahatsız etme. Napoléon Bonaparte

Cesaret de aşk gibi ümitle beslenir. Napoléon Bonaparte

Bir insan hakları için değil, çıkarları için daha büyük bir savaş verir. Napoléon Bonaparte

:”(Henüz okuldayken bir arkadaşının savaş çıktığında nasıl ata bineceğini sorarak kısa boyuyla alay etmesi üzerine)” Napoléon Bonaparte

Ben savaş çıktığında ata binmeyeceğim. Ben ata bindiğimde savaş çıkacak. Napoléon Bonaparte

Kaybettiğimiz her saat, düşman için kazançtır. Napoléon Bonaparte

Bütün devletler hazımsızlıktan ölür. Napoléon Bonaparte

Büyük felaketler büyük insanların yetiştiği okuldur. Napoléon Bonaparte

Büyük eylemler hiçbir zaman rastlantının ve talihin eseri değildir; her zaman tertip işidir. Napoléon Bonaparte

Budalalar geçmişten, akıllılar şimdiki zamandan, deliler de gelecekten bahsederler. Napoléon Bonaparte

Bir toplumun gelişmesini görmek için, önce o toplumdaki kadınlara bakınız. Napoléon Bonaparte

Bir tek düşmanla sık sık dövüşmemelisin, yoksa ona bütün savaş sanatını öğretirsin… Napoléon Bonaparte

Bir komutan ne galiplere ne de mağluplara dinlenecek kadar vakit bırakmalıdır. Napoléon Bonaparte

Bir kral felaketin altında inlememelidir. Napoléon Bonaparte

Bir filozofu hiçbir şey yapmak mümkün değildir. Napoléon Bonaparte

Bir general aynı zamanda bir şarlatan olmalıdır. Napoléon Bonaparte

Bir devletin politikası, coğrafyasında saklıdır. Napoléon Bonaparte

Bir devlet adamının kalbi kafasında olmalıdır. Napoléon Bonaparte

Bir asker bir parça renkli kurdele için uzunca süre özveriyle savaşır. Napoléon Bonaparte

Beyinsizlik sadece politika mesleğinde özür sayılmaz. Napoléon Bonaparte

Benim asaletim benimle başlar. Çocuklarımın, benden alacakları asaletle satacakları çalım ise hiçbir zaman benimki kadar haşmetli olmayacaktır. Napoléon Bonaparte

Beni sevmenizi değil, bana canla başla hizmet etmenizi istiyorum. Napoléon Bonaparte

:”Katıldığı bir baloda konukların asalet timsali olarak xxx kızı, xxx dükün yeğeni gibi söylemler için söylüyor.” Napoléon Bonaparte

Ben Napoléon Bonaparte. Ve asalet benim adımla başlar. Napoléon Bonaparte

Ben iyilik görevinden söz etmiyorum; ihtiyaç, kanunların başında, halkın refah düzeyi de adaletin başında gelir. Napoléon Bonaparte

Bana Türklerden kurulu bir ordu verin, size dünyayı esir alayım. Napoléon Bonaparte

Bana iyi analar veriniz, size iyi vatandaşlar vereyim. Napoléon Bonaparte

Bağnazlığı kökünden yok etmek için uyutmak gerekir. Napoléon Bonaparte

Babam ahlaktır annem ahmak… Napoléon Bonaparte

Az bilgisi olup çok konuşan, parası olmayıp çok harcayana benzer. Napoléon Bonaparte

Aslında büyük bir soru yerinde durmaktadır: Kim İstanbul’u elinde tutacaktır. Napoléon Bonaparte

Asla vicdanınızın sesini kendinizden uzak tutmayın. Napoléon Bonaparte

Askerlik bilgisi toplulukların, muayyen noktalara göre hesap edilmesidir. Napoléon Bonaparte

Askerliğin ilk sıfatı yorgunluğa tahammüldeki sebattır; cesaret ancak ikinci sıfatıdır. Napoléon Bonaparte

Askerler! Tarih size bakıyor. Napoléon Bonaparte

Askerlerim çocuklarımdır. Napoléon Bonaparte

Asker olmak, sonra asker olmak, yine de asker olmak gerek. Napoléon Bonaparte

Akka’da durdurulmasaydım, bütün Doğu’yu ele geçirebilirdim! Napoléon Bonaparte

Alkış, oy değildir. Napoléon Bonaparte

Aklın kavradığı ve inandığı her şey başarılabilir. Napoléon Bonaparte

Akıl ve zekanın ne olduğunu çok araştırdım. Nihayet bunun düşünceli cür’etten başka bir şey olmadığını anladım. Napoléon Bonaparte

Ahlaksız insan başaramayacağı işi üstlenen insandır. Napoléon Bonaparte

Ahlakın olmadığı yerde kanun işe yaramaz. Napoléon Bonaparte

Acı çekmek, ölmekten daha çok cesaret ister. Napoléon Bonaparte

Hissiz kalmaktansa kahveyle acı çekmeyi tercih ederim. Napoléon Bonaparte

Tanrı en iyi topçu birliğinin yanında yer alır. Napoléon Bonaparte

Gücü seviyorum! Ama gücü bir sanatçı olarak seviyorum: Bir müzisyenin kemanını onun tonlarını, akordunu, harmonisini ortaya çıkarmak için sevdiği gibi. Napoléon Bonaparte

General Gourgaud Napoléon’a Pascal ve Newton’un Tanrı hakkındaki düşüncelerini hatırlattığında yanıtı: Evet, onların böyle söylediği iddia ediliyor, ama böyle düşünmüyorlardı. … Jüpiter’den beri bütün dinler ahlakı öğütlüyorlar. Bir din dünyanın varoluşuyla birlikte var olsaydı ona inanırdım. Ama Sokrates’e, Platon’a, Musa’ya, Muhammed’e bakınca buna inanamıyorum. Bunların hepsi insan tarafından uydurulmuştur. Napoléon Bonaparte

. Eğer bu mevkiye (Emniyet Genel Müdürlüğü) aradığım adam yetenekliyse, onu çok kısa sürede elde eder. Napoléon Bonaparte

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.