İçeriğe geç
Ana sayfa » Kişiler » Platon : Eflatun : Yunan Filozofunun Sözleri

Platon : Eflatun : Yunan Filozofunun Sözleri

Platon : Eflatun : Yunan Filozofunun Sözleri

Platon : Eflatun : Yunan Filozofunun Sözleri

Hayatta önemli olan; en çok şeye sahip olmak değil, en az şeye ihtiyaç duymaktır. Platon

Zeki adamlar söyleyecek bir şeyleri olduğu için konuşurlar. Aptallar, konuşmaları gerektiği için. Platon

Yokluğu sözle bildirmeyi deneyen, aslında hiçbir şey söylemiyor demeliyiz. Platon

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Platon

Yazmak ruhun geometrisidir. Platon

Yalancı değil gerçek filozoflar, şehir şehir dolaşarak, bu geçici dünya insanlarının yaşayışını yükseklerden seyrettikleri zaman, bilgisiz halkın gözünde başka kalıplara girerler. Bazılarınca bir değerleri yoktur. Bazılarına göre de bir dünyaya bedeldirler. Onlara bazen sofist, bazen de devlet adamı derler; kimi zamanlarda da birçoklarına bütün bütüne deli görünürler. Platon

Varlıktaki anlaşmazlık sürekli bir ahenktir. Platon

Şehir halkı ne kadar iyi olursa, idarecileri de o kadar çok ilahi vasıfta olur. Platon

Şehir halkı huy ve tabiat itibariyle iyi olmadıkları zamanlarda istibdat idaresine ihtiyaç duyabilir. İdareci karakter itibariyle müstebitse istibdat ozaman kötülenebilir. Köleler ve kötüler için istibdat en üstün iyiliktir. Platon

Şairler, Tanrı’nın tercümanıdırlar. Platon

Şair, hafif kanatlı kutsal bir şeydir; ilham duymadan, kendinden geçmeden, aklı başında iken bir şey yaratamaz. Platon

Uyarı yolu ile eğitim hem çok emek ister, hem de az işe yarar. Platon

Terbiyenin gâyesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir. Platon

Ruh, bilgisizliği çürütmeye alışıncaya kadar,bu çürütme ile,kendinden utanarak, öğretime yolları kapayan kanaatlerden sıyrılıp tertemiz bir hale gelinceye kadar, ancak bildiğini bildiğine ve bilmediğini bilmediğine inanıncaya kadar, kendine verilen ilimden hiçbir fayda görmez. Platon

Öğretmenlik her şeyden evvel bir Tanrı sanatıdır. Platon

Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol. Platon

Nefsin hastalığı kendisinde ilahi siyaset adabının bulunmamasıdır. Platon

Mutluluk bilgi ile kazanılır. Platon

Müziğin insanı götüreceği yer güzellik sevgisidir. Platon

Müzik, sesin ruhun meziyetlerini eğitmek için hareket etmesidir. Platon

Merak bir filozofun en düşkün olduğu şeydir. Çünkü felsefenin bundan başka bir başlangıcı yoktur. Platon

Makamını kaybedersen üzülme! Güneş de her sabah doğar ve akşam batar. Platon

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir. Platon

Kötülüğün yolu yakındır kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alınteri ve vicdanı koymuştur Tanrı. Platon

Kötülüğün, ruhta iki şekle büründüğünü söylemek gerek; biri vücutta hastalığın, öteki çirkinliğin karşılığıdır. Platon

Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır. Platon

Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır. Platon

Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin. Platon

Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar. Platon

Kendini bilmek ruhunu bilmektir. Platon

Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır. Platon

Kanun sahibinin en önemli vazifesi; gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir. Platon

Kabilecilik ailecilik kanunsuzdur, fayda sağlamaz. Platon

İyi görüp beğenen yani düzgün insan kanuna sarılır. Platon

İyi bir karar bilgiye dayanır, rakamlara değil. Platon

İşlerin doğru düzgün yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır. Platon

İnsanoğlu, bilgeliği sevenler siyasi gücü ellerine alana kadar veya siyasi gücü ellerinde tutanlar bilgeliği sevene kadar problemlerin bittiğini görmeyecek. Platon

İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür. Platon

İnsana aklı kazandıracak olan şey yalnız ve yalnız edeptir. Platon

İktidar, iktidara düşkün olmayan ve iktidardan gelecek yararlara ihtiyacı bulunmayanlara verilmelidir. Platon

İdareciler edepli olmadıkları zaman hem kendi işleri hem de idareleri altında bulunanların işleri bozulur. Platon

Her zaman düşünceli olun. Çünkü karşılaştığınız herkes, inanın, en az sizin kadar zorlu bir mücadele veriyor. Her insan kendi içinde savaş veriyor ve bir çözüm bekliyor. Platon

Her şeyin en mühim noktası, başlangıçtır. Platon

Her hangibir varlıga yokluk yükletilemez. Platon

Hakikatte şehir bir yer veya insanlar topluluğundan ibaret değildir. Şehir olmanın gerekleri vardır. Bunlar: halkının kanun kabul eder olması gerekir. İlahi bir idarecisinin bulunması, halkınında övülüp beğinecelecek bir takım huyları ve adetlerini görülmesi, coğrafyasının halkın ihtiyaçlarını sağlayacağı zaruri şeylerin temininine imkan erecek elverişli tabiatı olmalıdır. Platon

Hak ve doğrulukla galip olan şahıs faziletli şahıs, hak ve doğrulukla galip olan şehir de faziletli şehirdir. Platon

Güzel adetler kullanıldığı ölçüde pekişir, sağlamlaşır. Şayet ihmal edilirse silinip gider. Gençler ve çocuklar bunu bilemez. Öyleyse bu onlara kabul ettirlip yaptırılır. Platon

Gözlemle, dinle, sus, az yargıla, çok sor! Platon

Görünen değişiyor, görünmeyen değişmiyor. Platon

Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır. Platon

Edep sahibi yalnızca iyiliklerden zevk alır. Platon

Edep, devlet başkanları ve benzeri kişilerin tabiatına yerleşince bunu neticesi olarak iyilikler çoğalır, bunlar iyi olarak görülüp beğenilir. Böylece halk da bunların gerçek olduğuna inanır ve iyiliklerin kabulünde birleşir. İşte istenen istikamet budur. Platon

Edebini kaybeden kimse kötülükten zevk alır. Platon

Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır.Bir insan tanrıların varlığına hiç inanmasa da, eğer aynı zamanda dürüst bir mizacı varsa, böyle kişiler insanlardaki kötülükten nefret eder; yanlışlıklara karşı olan nefretleri, onları yanlış işler yapmaktan uzaklaştırır; haksızlıktan kaçınırlar ve namuslu yaşarlar. Platon

Dülgerin sanatıyla bildigimizi,hekimin sanatıyla bilemeyiz. Platon

Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insandır. Platon

Doğru düşünce bilgidir. Platon

Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu çöküş ve yok oluştur. Platon

Devlet işleri, devlet içinde idare edenlerle idare edilenlerin yönetime katılmasıyla gerçekleşir. Platon

Demokrasinin esas prensibi, halkın egemenliğidir. Ama milletin kendini yönetecekleri iyi seçebilmesi için, yetişkin ve iyi eğitim görmüş olması şarttır. Eğer bu sağlanamazsa demokrasi, otokrasiye geçebilir. Halk övülmeyi sever. Onun için, güzel sözlü demagoglar, kötü de olsalar, başa geçebilirler. Oy toplamasını bilen herkesin, devleti idare edebileceği zannedilir. Platon

Demokrasi, bir eğitim işidir. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur. Devam edilirse demagoglar türer. Demagoglardan da diktatörler çıkar. Platon

Çekip giderken kendi kendime şunu söylüyordum: Ben bu adamdan daha bilgeyim. İkimiz de güzel ya da iyi bir şey bilmiyor olabiliriz; ama o bir şeyler bildiğini sanıyor, oysa hiçbir şey bilmiyor, bense, biliyorsam, bildiğimi de sanmıyorum. Bana öyle geliyor ki, bilmediklerimden ve bildiğimi de düşünmediğim şeylerden dolayı ondan biraz daha bilgeyim. Platon

Cumhuriyet yalnızca filozof bir kralla ve çoğunluğun ihtiyaçlarını karşılayacak bilgelikle yönetilebilir. Platon

Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır. Platon

Bütün sanatlar, kazanma ve meydana getirmeden başka bir şey degildir. Platon

Bütün bazen birdir bazen çoktur anlaşmazlık altındada kendi kendinin düşmanıdır. Platon

Boş bir kafa, şeytanın çalışma odasıdır. Platon

Bir zorba, ne zaman düşman ülkeyi işgalle veya anlaşmayla sustursa ve artık düşmandan korkacak bir şey kalmasa, tekrar bir başka savaşı başlatmalıdır ki insanlar bir lidere ihtiyaç duysun. Platon

Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan, insan sıfatına layık değildir. Platon

Bir insanın akıllı olmasına bir şey dediğimiz yok. Yeter ki aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın. Platon

Bir hüküm, bütün insanların aynı şekilde sarılması gereken şey değildir. Mesela ihtiyarın raksı gibi. Platon

Bilmedigi halde bilirim sanmak:düşüncelerimizin bütün yanılmalarının ardında yatan sebep budur. Platon

Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür. Platon

Bilinen bir şey hakkında araştırma yapmak gereksiz, bilinmeyen bir şey hakkında araştırma yapmak imkansızdır. Platon

Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır. Platon

Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar. Platon

Ben bilginim diyen kimse, elimden gelir dedigi şeyde artık bilgi edinmek istemiyecektir. Platon

Beden terbiyesi ruhu eğitmek içindir. Bedenlerin doğrulup düzelmesi ruhun doğrulup düzelmesini sağlar. Platon

Beden ruhun mezarıdır. Platon

Başlamak işin en önemli kısmıdır. Platon

Başarılması gerken iş ne kadar büyük olursa olsun, bu durumda her zaman ve herkesçe kabul olunan kural şudur: Pek büyük konulara geçmeden önce, ilkin küçük ve daha kolay örnekler üzerinde denemelerde bulunmalı. Platon

Aynı sanat bize aynı şeylerin bilgisini vermeli, başka bir sanat, ayrı bir sanat olduğuna göre aynı şeylerin değil, başka şeylerin bilgisini vermelidir. Platon

Aşkın dokunuşu ile herkes şaire dönüşür. Platon

Ağlatırsam, alacağım para yüzümü güldürür; güldürürsem, para alacak zaman geldi mi ben ağlarım. Platon

Akılsız ruh,çirkin ve ölçüsüzdür. Platon

Adet ve kanunlar iyilik ile kabul edilmelidir.İyilik ve fayda bundadır. Baskı ve kölelik yolu ile kabul ettirilmesi ile doğacak zarar sayılamaz. Platon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.