İçeriğe geç
Ana sayfa » Kişiler » Sigmund Freud

Sigmund Freud

Sigmund Freud

Hayat garip… Bazen ulaşamayacağın kadar yüksekte sandığın kişiler, aslında eğilemeyeceğin kadar alçaktadır. Sigmund Freud

Zamanın akışı içinde insanlık, bilimin ellerinden gelen darbelerle iki kez, naif özsevgisinin incinmesinin acısını yaşamak zorunda kalmıştır: Birincisi, dünyanın merkezi olmadığını, akıl almaz büyüklükte bir dünyalar sistemi içinde sadece bir nokta olduğunu anladığında… İkincisi, biyolojik araştırmalar özel yaratılmışlık ayrıcalığını elinden alıp soykütüğünü hayvanlar alemine düşürdüğünde… Sigmund Freud

Yetişkin bir kadının cinsel hayatı, psikoloji bilimi için “”karanlık bir kıta””dır. Sigmund Freud

Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır. Sigmund Freud

Yaşamın büyük bir değeri yoktur, fakat ondan başka şeyimiz de yoktur. Sigmund Freud

Yaşam belirtisinin kökeninde duygulanma vardır, duygulanmanın da temeli aşktır. Sigmund Freud

Uygarlaşmış toplum, insanın insana duyduğu düşmanlık hislerinden dolayı, sürekli bir dağılma ve parçalanma tehdidi altındadır. Sigmund Freud

Tüm kalbimle şuna inanmaktan kendimi alamıyorum: Birkaç istisna dışında, sevgili insan kardeşlerim beş para etmez, değersiz varlıklardır. Sigmund Freud

Siz cevaplar bulmaya çalışıyorsunuz, biz ise daha çok soru sormak niyetindeyiz. Sigmund Freud

Sinir hastalığı belirsizliğe tolarans gösterememektir. Sigmund Freud

Sanat, çocukluk tecrübelerinin büyüklüğe aktarılmasıdır. Sigmund Freud

Rüya, rüya gören kişinin ruhsal bir eylemde bulunmasıdır. Sigmund Freud

Özür dilemek, senin haksız olduğun, karşı tarafın haklı olduğu anlamına gelmez. Verdiğin değerin egondan yüksek olduğunu ifade eder. Sigmund Freud

Özgürlük medeniyetin insana bir armağanı değildir. Hiç medeniyet yokken insanoğlu çok daha özgürdü. Sigmund Freud

Nereye gidersem gideyim, benden önce bir şairin oraya gittiğini görüyorum. Sigmund Freud

Medeniyetin kurucusu ilk defa mızrak atmak yerine küfür kullanmış olan insandır. Sigmund Freud

Medeniyetin ilk şartı adalettir. Sigmund Freud

Kültürel doğrularımızla sağlanan bilginin tümü arasında doğruluğu en az kanıtlanabilmiş unsurlar, tam da bizim için en fazla önem taşıması gereken ve evrenin bilmecelerini çözme, yaşamın acılarına katlanmamızı sağlama görevi üstlenmiş unsurlardır. Sigmund Freud

Kültüre doğru ilerlerken, İnsan, hayvanlara karşı baskıcı bir konum elde etti. Ancak bu üstünlüğünden memnun olmadığı için kendi doğası ve onların doğası arasında bir uçurum yarattı. Onlarda akıl olduğunu reddetti, kendisinin ölümsüz bir ruhu olduğunu söyledi, kendisi ve hayvanlar alemindeki bağı yok etmesine izin veren ulvi bir kökten geldiğini iddia etti. Sigmund Freud

Kimsenin insanlığın saldırganlık eğilimini baskılayabilme olasılığı yoktur. Sigmund Freud

Kendini öldürme arzusu, daha derinde; başkalarını öldürme arzusunun projeksiyonudur. Sigmund Freud

Karar vermek, haziran ayında gök kuşağı görmek gibidir. Sigmund Freud

İstediğin şeyi elde edemiyorsan, elde ettiğin şeyi isteyeceksin. Sigmund Freud

İsmini unuttuğunuz kişi hakkında muhakkak olumsuz bir düşünceniz vardır. Sigmund Freud

İnsanların çoğu özgürlüğü gerçekten istemezler; çünkü özgürlük sorumluluk gerektirir ve insanların çoğu da bundan korkar. Sigmund Freud

İnsanın özünde acıdan kaçış, zevkli olanı, haz vereni arayış vardır. Sigmund Freud

İnsan saldırılara karşı kendini savunabilir, ama iltifatlara karşı savunmasızdır. Sigmund Freud

İnsan mutlu olmak ister; bu yüzden berbat haldedir. Sigmund Freud

Hiçbir erkek birlikte olmak istemeyeceği bir kızla yakın arkadaş olmak istemez. Sigmund Freud

Hiç süphesiz kader, seni hastalığından kurtarmayı benden daha kolay yapacaktır. Ama, senin histerik acılarını ikimizin ortak bir umutsuzluğuna dönüştürebilirsem, bu işten kazançlı çıktığına sen de kendini inandırabileceksin. Sigmund Freud

Her insan gördüğü rüyanın tabiridir. Sigmund Freud

Henüz yanıtlanamamış ve kadın ruhuyla ilgili otuz yıl süren araştırmalarıma karşın benim de yanıtlamayı başaramadığım çok önemli bir soru var: Kadın ne ister? Sigmund Freud

Hayır, bizim bilimimiz yanılsama değildir. Ama bilimin bize veremediğini başka bir yerden alabileceğimizi sanırsak, yanılsamanın ta kendisi olacaktır. Sigmund Freud

Hayatta ilerledikçe yeteneklerimizin sınırlarını da öğreniriz. Sigmund Freud

Güç ve güveni hep dışımda aradım. Ama bunlar insanın içinden gelir. Ve her zaman oradadırlar. Sigmund Freud

Gittiğim her yerde, benden önce oraya gitmiş bir şair buldum. Sigmund Freud

Evrendeki en büyük gösteri sen aklını keşfettiğin an başlar. Sigmund Freud

En sonunda insan hastalanmamak için sevmek zorunda kalır. Sigmund Freud

En az ahlak kadar ahlaksızlık da dinde her zaman kendine yer bulmuştur. Sigmund Freud

Düşünebilen herkesin insan olması, insan olan herkesin düşünebildiği manasına gelmiyor ne yazık ki. Sigmund Freud

Dinlerin son zemini, insanın çocuksu çaresizliğidir. Sigmund Freud

Dinler, kendilerini sevgi ve merhamet dini olarak tanımlasalar dahi, onlara inanmayan insanlara karşı sert ve acımasızdırlar. Sigmund Freud

Din, toplumsal obsesyonlarımız; obsesyonlarımız ise bireysel dinimizdir. Sigmund Freud

Dil sürçmesi yoktur; bilinç altında saklanılan bir gerçeğin, bilinçsiz bir anda ağızdan kaçırılması vardır. Sigmund Freud

Birine duyduğunuz sevgi ve sinir doğru orantılıdır. En çok sevdiğiniz insana herkesten çok sinirlenirsiniz. Sigmund Freud

Birbirimize ne kadar yakınlaşırsak yakınlaşalım en sonunda arada kapatılamaz bir boşluk kalacaktır. Sigmund Freud

Bir puro, bazen sadece bir purodur. Sigmund Freud

Bir objeye duyulan sevgi, ona sahip olma isteğinden gelir. Sigmund Freud

Bir insana vazgeçilmez olduğunu hissettirdiğinizde ilk vazgeçeceği kişi siz olursunuz. Sigmund Freud

Bir insan bir yere bakıyorsa orada ilgilendiği bir şey vardır. Bir insan bir yere hiç bakmıyorsa orada ilgilendiği bir şey kesinlikle vardır. Sigmund Freud

Bir gün zekâ -bilim zihniyeti, akıl- insanların psişik yaşamında diktatörlüğü başarabilsin! Bizim en ateşli isteğimiz budur. Sigmund Freud

Bilinç, hayatın zalim gerçeklerine karşı iki temel savunma geliştirir: kaygılı gerçek ve inkâr. Sigmund Freud

Bilgi hazinelerine ulaşabilen insanların sayısı ne kadar artarsa, dini inançlardan kopuş da o kadar yaygınlaşır. Sigmund Freud

Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Sigmund Freud

Aşk yoktur, libido vardır. Sigmund Freud

Aşk ve iş beşeriyetimizin mihenk taşlarıdır. Sigmund Freud

Annesinin gözdesi olan erkek hayatı boyunca bir kahraman gibi hisseder. Sigmund Freud

Amerika bir hata, dev bir hata. Sigmund Freud

Adaleti aklın yardımı olmadan kullanmak imkansızdır. Sigmund Freud

Ne biçim ilerleme kaydediyoruz. Orta Çağda olsa beni yakarlardı. Şimdiyse kitaplarımı yakmakla yetiniyorlar. Sigmund Freud

Görecek gözü ve işitecek kulağı olan kişi hiçbir ölümlünün sır tutamayacağına kendini ikna edebilir. Dudakları sessiz kalsa, parmak uçları çıtlatır; her gözeneği onu sızdırarak ifşa eder. Sigmund Freud

Bir kişiye karşı tümüyle dürüst olmak iyi bir tedavi edici uygulamadır. Sigmund Freud

Hem psikolojik hem de biyolojik anlamda, insanlarda ne saf bir erkeksilik ne de saf bir kadınsılık vardır. Sigmund Freud

Çalışmaktan aldığım zevki başka hiçbir şeyden almıyorum. Sigmund Freud

Elde ettiğimiz başarıların peygamber veya tanrıların başarılarıyla boy ölçüşebileceğini zannetmiyorum. Nitekim Meryem Ana’nın mucizelerine inanan insan sayısı, bilinçdışının varlığına inanan insan sayısından çok çok daha fazla. Sigmund Freud

Yetişkin bir kadının cinsel hayatı, psikoloji bilimi için karanlık bir kıtadır. Sigmund Freud

Tıpkı bir generalin ordusunu harekete geçirmeden önce bir harita üzerinde minyatür figürleri hareket ettirmesi gibi düşünmek de fazla enerji sarf etmeden deneyler yapmaktır. Sigmund Freud

İnsan sevince aptallaşır. Sigmund Freud

Eğer bir adam herhangi bir dini öğretinin öne sürdüğü tüm saçmalıkları sorgulamaksızın kabul ediyor ve hatta bunlar arasındaki çelişkileri görmezden geliyorsa, o zaman bu adamın zekasından şüphe edebiliriz. Sigmund Freud

Erkek sevdiği zaman arzu yoktur, arzuladığı zaman ise aşk yoktur. Sigmund Freud

Hoşa gitmeyen bir fikrin doğru olmadığını düşünmek insanın doğasında var. Eğer bir fikir bir insanın hoşuna gitmiyorsa, o zaman o kişinin o fikir aleyhinde argümanlar bulması hiç de zor olmayacaktır. Sigmund Freud

Unutulan düşünceler nereye gider? Sigmund Freud

Erdemli insanlar, kötü insanların gerçek hayatta yaptıklarını kendi hayal dünyalarında yaşamakla yetinen kimselerdir. Sigmund Freud

Deli, uyanıkken rüya gören kimsedir. Sigmund Freud

Tanrı, abartılmış bir baba figüründen başka bir şey değildir. Sigmund Freud

Dinsel doktinler… tümü ilüzyonlardır, kanıt kabul etmezler ve hiçbir kişi onları doğru kabul etmeye ya da inanmaya zorlanamaz. Sigmund Freud

Evet, bilim ağır ağır, güçlükle, el yordamıyla ilerliyor, bu yadsınamaz, buna bir şey yapamıyoruz. Karşıtlarımız olan efendilerin bundan hoşnut görünmelerinde şaşılacak ne vardır? Sigmund Freud

Bilim önceden görülmeyen yetkinleştirmelere elverişli olduğu halde, dinsel dünya görüşü öyle değildir; bu anlayış başlıca bölümlerinde değişmez kalmaktadır; eğer yanlışsa hep öyle kalacaktır. Her zaman bizim dış dünya karşısındaki bağımsızlığımızı anlamaya bilim girişecektir; din ise gücünü bizim içgüdüsel isteklerimızi karşılamak olgusundan alan bir yanılsamadır. Sigmund Freud

Rüyaların yorumlanması; zihnin bilinçsiz aktivitelerine giden muhteşem yolun bilgisidir. Sigmund Freud

Rüyaların yorumlanması; zihnin bilinçsiz aktivitelerine giden kraliyet yolunun bilgisidir. Sigmund Freud

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.