Ana sayfa » Atasözleri » Ş Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Kısa Anlamları

Ş Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Kısa Anlamları

Ş Harfi İle Başlayan Atasözleri ve Kısa Anlamları

Şahin ile deve avlanmaz. : Küçük şeyleri elde etmek için yeterli olan araçla, büyük şeyler elde edilemez.

Şahin küçük ama payını ele vermez. : Küçük olmak güçsüz olmak demek değildir, kendilerinden büyük olandan daha güçlü olan küçükler de vardır.

Şahin küçüktür ama koca turnayı havadan indirir. : Küçük olmak güçsüz olmak demek değildir, kendilerinden büyük olandan daha güçlü olan küçükler de vardır.

Şap ile şeker bir değil. : Görünüşte birbirine benzeyen şeyler nitelikte birbirinden çok farklı olabilirler.

Şaraptan bozma sirke keskin olur. : Sonradan azan kişi, eskiden beri yolunu şaşırmış kimseden daha azgın olur.

Şaşı, çakır demektense kör de, kurtul. : Üstü kapalı laflar etme, açık konuş, ne diyeceksen de.

Şaşkın misafir, ev sahibini ağırlar. : Başkalarının görev ve yetkilerine karışmak ahmaklıktır.

Şaşkın ördek başını bırakır, kıçından dalar. : Ne yaptığını bilmeyen kişi işi tersinden yürütmeye kalkar.

Şeriatın kestiği parmak acımaz. : Kanunların uygun gördüğü cezaya katlanmak gerekir.

Şeyh uçmaz, müridi uçurur. : Bir kişiye inanlar, onu olduğundan çok üstün görürler ve onda olağanüstü özellikler bulunduğuna herkesi inandırmak isterler.

Şeytanın dostluğu darağacına kadardır. : Kötü arkadaş kişiyi yoldan çıkartıp ölüme kadar sürükleyebilir ama ölümün eşiğinde onu kaderiyle baş başa bırakır.

Şeytanla kabak ekenin kabak başına patlar. : Kurnaz ve hileci kimse ile ortaklık eden kişi hilenin en büyük kurbanı olur.

Şeytanla ortak buğday eken samanını alır. : Ortağı kurnaz, düzenbaz olanın eline kârdan bir şey geçmez.

Şık şık (çık çık) eden nalçadır, iş bitiren akçedir. : Değerli nesneye bir yönüyle benzeyen şey, onun yerini asla tutmaz.

Şimşek çakmadan gök gürlemez. : 1) meydana gelmemiş bir olayın yankısı olmaz 2) bir gürültü kopmadan önce belirtileri görülür.

Şöhret afettir. : Kişinin kazandığı ün, her zaman hoşa giden bir durum sağlamaz, kişi gücünü aşan istekler, zorlamalar karşısında bunalır.

Şüyuu vukuundan beter. : Bir şeyin dedikodusunun yapılması, onun gerçekleşmesinden daha kötüdür.

 

“Ş Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Kısa Anlamları” hakkında 8 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir